Dokumenty

Paszport i aparat na mapie

Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym

Mężczyzna podpisuje dokumenty

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę