Warto wiedzieć

Paszport i aparat na mapie

Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym

Mężczyzna podpisuje dokumenty

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Grupa osób w biurze

Informacje dla cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce