Zatrudnienie obcokrajowca a kwestie podatkowe

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce może być skomplikowanym procesem ze względu na implikacje podatkowe. Wielu pracodawców nie wie, w jak przebiega proces zatrudnienia takiego pracownika oraz jego rozliczanie. Niniejszy artykuł przedstawia rodzaje podatków stosowanych przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych, różnice pomiędzy stałymi i tymczasowymi wizami pracowniczymi oraz szczegóły związane z podatkami.

Z jakimi podatkami wiąże się zatrudnianie cudzoziemców?

praca na laptopie podatki

Zatrudniając pracownika zagranicznego w Polsce, pracodawca jest zobowiązany do płacenia podatków od jego wynagrodzenia. Podatki dotyczące pracowników zagranicznych obejmują podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Podatek dochodowy opłaca zarówno pracodawca, jak i pracownik. Podobnie wygląda sytuacja ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Składkę zdrowotną opłaca pracodawca.

Decydując się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy czy innego kraju, należy zapoznać się z jego statusem pobytowym. Cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą uzyskać albo stałą lub tymczasową wizę pracowniczą. Od rodzaju dokumentu zależy sposób rozliczania. Przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych na stałe, pracodawcy są odpowiedzialni za potrącanie podatku dochodowego z wynagrodzenia pracowników, podobnie jak w przypadku zatrudniania pracowników z Polski.

Jak skomplikowane są kwestie podatkowe w przypadku zatrudniania cudzoziemców?

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wiąże się z pewnymi kwestiami podatkowymi, o których pracodawcy muszą wiedzieć przed zatrudnieniem. Aby móc zatrudniać osoby zza granicy i nie martwić się ilością dużą formalności, warto zdecydować się na  współpracę z profesjonalną agencją pracy, która zajmuje się zatrudnianiem pracowników zza granicy.