Zasady działania agencji pracy tymczasowej

Popularność agencji pracy tymczasowej w Polsce rośnie, ale nie wszyscy wiedzą, jak one właściwie działają. Postaramy się więc to opisać. Zacznijmy od kwestii podstawowej: to agencja jest dla pracownika formalnym pracodawcą, a nie klient agencji, czyli przedsiębiorca potrzebujący rąk do pracy. Co za tym idzie, to agencja zajmuje się rekrutacją, a klient po prostu zgłasza się do niej po pracowników. To także agencja przygotowuje dokumenty, wypłaca pracownikom wynagrodzenia i przyjmuje na siebie inne administracyjne obowiązki pracodawcy. Dla przedsiębiorcy stanowi to więc duże ułatwienie. Pozostaje mu tylko comiesięczne rozliczanie się z na podstawie wystawionej faktury.

Co zawiera się w rozliczeniu z agencją pracy tymczasowej?

ikonki nad dłońmiKlient pokryć musi koszt wynagrodzenia pracowników netto, podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie, a także marżę agencji pracy tymczasowej. Co wpływa na wysokość marży? Przede wszystkim to, jak trudno znaleźć pracowników, których potrzebuje klient. Zależne jest to więc od branży, stanowiska, sezonu itp. Dodatkowy koszt mogą stanowić badania, jeśli są wymagane w związku z danymi warunkami pracy. Jednocześnie podkreślić trzeba, że agencje pobierają marżę tylko od pracodawcy, a nie od pracowników. Ci otrzymują pełną stawkę, jaką zawarto w umowie.

Jakich pracowników rekrutują agencje pracy tymczasowej?

W Polsce agencje pracy tymczasowej zatrudniają ponad milion ludzi rocznie. W większości są to pracownicy niższego szczebla, najczęściej pracujący na stanowiskach produkcyjnych. Nie brakuje spawaczy, ślusarzy, stolarzy i fachowców z innych branż oraz osób wykonujących prace biurowo-administracyjne. Widoczna jest sezonowość, głównie w rolnictwie i przetwórstwie.

Agencje pracy tymczasowej nie mogą wysyłać pracowników do wykonywania obowiązków w warunkach ekstremalnych. Do agencji nie powinni zatem zwracać się przedsiębiorcy, którzy potrzebują ludzi do pracy z niebezpiecznymi substancjami czy w zbiornikach albo we wnętrzach urządzeń technicznych.